Browsing Category

PC

HTML چیست؟

HTML چیست ؟ HTML که مخفف Hypertext Markup Language است ، زبان اصلی نشانه گذاری است که برای ساختار محتوای وب…